Përmbledhje Ditore BB9, 20 Qershor 2017, Pjesa 3

17:42 • 21/06/2017

Video

11:30 Post Big Brother Albania 9, 1 Korrik 2017, Pjesa 1

11:29 Post Big Brother Albania 9, 1 Korrik 2017, Pjesa 2

11:29 Post Big Brother Albania 9, 1 Korrik 2017, Pjesa 3

11:28 Post Big Brother Albania 9, 1 Korrik 2017, Pjesa 4

11:27 Post Big Brother Albania 9, 1 Korrik 2017, Pjesa 5

19:00 Big Brother Albania 9 Finale, 24 Qershor 2017, Pjesa 1

19:00 Big Brother Albania 9 Finale, 24 Qershor 2017, Pjesa 2

18:59 Big Brother Albania 9 Finale, 24 Qershor 2017, Pjesa 3

18:59 Big Brother Albania 9 Finale, 24 Qershor 2017, Pjesa 4

18:59 Big Brother Albania 9 Finale, 24 Qershor 2017, Pjesa 5

18:58 Big Brother Albania 9 Finale, 24 Qershor 2017, Pjesa 6

19:42 Përmbledhje Ditore BB9, 22 Qershor 2017, Pjesa 1

19:42 Përmbledhje Ditore BB9, 22 Qershor 2017, Pjesa 2

19:41 Përmbledhje Ditore BB9, 22 Qershor 2017, Pjesa 3

12:02 “Grinden” për kosin, Danjeli “torturon” Fotininë

11:36 Pranë finales, banorët luajnë

17:22 Përmbledhje Ditore BB9, 21 Qershor 2017, Pjesa 1

17:22 Përmbledhje Ditore BB9, 21 Qershor 2017, Pjesa 2

17:21 Përmbledhje Ditore BB9, 21 Qershor 2017, Pjesa 3

17:43 Përmbledhje Ditore BB9, 20 Qershor 2017, Pjesa 1

17:42 Përmbledhje Ditore BB9, 20 Qershor 2017, Pjesa 2

17:42 Përmbledhje Ditore BB9, 20 Qershor 2017, Pjesa 3

18:28 Përmbledhje Ditore BB9, 19 Qershor 2017, Pjesa 1

18:28 Përmbledhje Ditore BB9, 19 Qershor 2017, Pjesa 2

18:27 Përmbledhje Ditore BB9, 19 Qershor 2017, Pjesa 3

16:22 Big Brother Albania 9, 17 Qershor 2017, Pjesa 1

16:21 Big Brother Albania 9, 17 Qershor 2017, Pjesa 2

16:21 Big Brother Albania 9, 17 Qershor 2017, Pjesa 3

16:21 Big Brother Albania 9, 17 Qershor 2017, Pjesa 4

16:20 Big Brother Albania 9, 17 Qershor 2017, Pjesa 5