Çifti…

Eshtë e thjeshtë!  Kliko mbi hapësirën bosh dhe shkruaj fjalën tënde. Atë fjalë që për ty nënkupton se çfarë është” çift”