Ambra

Ambra është 19 vjeç, vjen nga qyteti i Shkodrës dhe merret me modeling.